TIENSTAPPENPLAN       Aanvraag registratienummer (gratis)

Testament

Het opstellen van een Catalaans testament naast een Nederlands is te adviseren als u een huis in Catalonië hebt. U mag zelf bepalen aan wie u het huis nalaat.


Catalaans open testament

De meest voorkomende vorm van een testament is het zogenaamde 'Open testament'. Dir is een simpele verklaring in het Catalaans en uw eigen taal dat wordt ingeschreven bij de Registro Central de Última Voluntad.
Hier wordt het testament bewaard zodat er altijd een rechtsgeldige kopie aanwezig is. Overlijdt er dus een familielid van u in Catalonië dan kunt u hier terecht voor informatie.


Gesloten testament

Een gesloten testament is voor mensen die de inhoud van het testament geheim willen houden. De testator (degene die een testament maakt) geeft het testament in een envelop aan de notaris. De notaris verzegelt de envelop, tekent ervoor, bewaart het en stuurt een bevestiging naar het centrale bureau.
U kunt nu wel opvragen of er een testament is maar u krijgt alleen het adres van de notaris die het stuk heeft opgesteld.


Contact met HuisCostaBrava

Ons bellen is op zich geen probleem, realiseert u zich echter dat wij nimmer specifieke informatie kunnen geven. De meeste algemene informatie staat al op deze website. Raadpleegt u deze derhalve voordat u ons belt.

Als u ons belt houdt dan uw registratienummer bij de hand omdat daar direct naar wordt gevraagd. Wij krijgen zeer vaak aanvragen voor informatie, aan de beantwoording daarvan kunnen wij helaas niet meer voldoen. Het kost ons teveel tijd. Het succes van deze website en onze dienstverlening heeft ook zijn keerzijden.

HuisCostaBrava is ook niet de eerste de beste. Wij geven heldere adviezen en begeleiden u bij de aan- of verkoop van uw huis in Catalonië en alles wat daar bij komt kijken. De kosten om het kwaliteitspeil van onze dienstverlening hoog te houden worden niet vergoed door de instanties, makelaars, huiseigenaren of potentiële kopers van een huis maar door diegene die de informatie aanvraagt: u dus!

Onze adviezen en tussenkomst leiden altijd tot voordelen, per saldo:

...ga dus niet over één nacht ijs.

contact pagina