TIENSTAPPENPLAN       Aanvraag registratienummer (gratis)

De dag komt...

U staat er liever niet bij stil maar eens komt de dag dat uw partner er alleen voor staat of dat uw kinderen geconfronteerd worden met uw nalatenschap. Als daar een huis in het buitenland in valt zal er afgerekend moeten worden met de Spaanse fiscus. Dat kan oplopen.


Testament

Het opstellen van een testament naast een Nederlands is te adviseren als u een huis in Spanje hebt. U mag zelf bepalen aan wie u het huis nalaat, dat spreekt voor zich. Realiseert u zich echter wel dat er voor de erfgenamen consequenties zijn die verstrekkende gevolgen kunnen hebben.
De Spaanse successie rechten ontslaan uw erfgenamen bovendien niet van het voldoen van Nederlands successie recht, dat is immers nog altijd niet goed geregeld in de belastingverdragen tussen Nederland en Spanje.


Specifieke gevallen

Geen een erfenis is hetzelfde dus ook het regelen van de nalatenschap bij leven is iets waarbij zorgvuldigheid geboden is.
Registeer u zodat u meer informatie of een persoonlijk advies kunt anavragen.

REGISTRATIEFORMULIER