TIENSTAPPENPLAN       Aanvraag registratienummer (gratis)

Reservering

Het reserveren van een huis betekent opletten. Er zijn twee mogelijkheden.

Optie U verklaart het huis te willen kopen maar u wilt nog wat zaken onderzoeken en bijvoorbeeld de financiering rond zien te krijgen. U betaalt een paar duizend euro en tekent eventueel een verklaring bij de makelaar dat u het voornemen heeft tot koop.


Voorlopige koopovereenkomst

Een stap verder gaat u als u onderling met de verkoper, eventueel bij de makelaar, een voorlopig contract tekent. U kunt dit ook via de notaris regelen maar dat gebeurt zelden. De makelaar neemt van u een bedrag in ontvangst en houdt dit vast totdat de deal rond is.
Deze constructie komt nog wel eens voor als een huis pas na een bepaalt aantal maanden wordt afgenomen. Zo hebben beide partijen zekerheid. Er wordt vaak bepaald dat als de verkoper afziet van de koop hij eenzelfde bedrag moet betalen aan de potentiele koper.

Als u of de andere partij dan afziet van de transactie is diegene dit bedrag dus kwijt. Het ligt dus vaak eerder voor de hand een optie te nemen en een paar duizend euro handgeld te geven. Een optie is echter wel bedoeld om twee a drie weken tijd te hebben, een voorlopige koopovereenkomst kan zich uitstrekken over een aantal maanden.


Contact met HuisCostaBrava

Ons bellen is op zich geen probleem, realiseert u zich echter dat wij nimmer specifieke informatie kunnen geven. De meeste algemene informatie staat al op deze website. Raadpleegt u deze derhalve voordat u ons belt.

Als u ons belt houdt dan uw registratienummer bij de hand omdat daar direct naar wordt gevraagd. Wij krijgen zeer vaak aanvragen voor informatie, aan de beantwoording daarvan kunnen wij helaas niet meer voldoen. Het kost ons teveel tijd. Het succes van deze website en onze dienstverlening heeft ook zijn keerzijden.

HuisCostaBrava is ook niet de eerste de beste. Wij geven heldere adviezen en begeleiden u bij de aan- of verkoop van uw huis in Catalonië en alles wat daar bij komt kijken. De kosten om het kwaliteitspeil van onze dienstverlening hoog te houden worden niet vergoed door de instanties, makelaars, huiseigenaren of potentiële kopers van een huis maar door diegene die de informatie aanvraagt: u dus!

Onze adviezen en tussenkomst leiden altijd tot voordelen, per saldo:

...ga dus niet over één nacht ijs.

contact pagina