TIENSTAPPENPLAN       Aanvraag registratienummer (gratis)

Inkomsten

Twintig jaar geleden was belastingontduiking in Catalonië de gewoonste zaak van de wereld. Elders op deze site kunt u al lezen dat dat nog steeds gebeurt maar dat dat niet meer zo eenvoudig is.
Het gat met de andere EU-landen is fiscaal-technisch gezien vrijwel verdwenen. Ook de boetes die men hanteert liegen er niet om. Het belastingsysteem is in Catalonië bijna volledig geautomatiseerd en de steeds scherper wordende regelgeving zorgt ervoor dat men steeds beter belastingontduiking en fraude kan opsporen.
In het Nederlands-Catalaans belastingverdrag zijn er afspraken gemaakt voor het uitwisselen van gegevens.

Voor uw inkomen geldt dat u of in Nederland of in Catalonië belasting betaalt, u mag zelf weten in welk land maar belasting betalen in Catalonië betekent natuurlijk wel dat u zich daar ook dient in te schrijven omdat u niet in het ene land officieel kan wonen en in het andere land kan gaan profiteren van bijvoorbeeld een iets gunstiger belastingklimaat.

Zowel voor de vermogensbelasting als de inkomstenbelasting zult u zelf aangifte moeten doen in Catalonië, zij herinneren u er niet aan.


Contact met HuisCostaBrava

Ons bellen is op zich geen probleem, realiseert u zich echter dat wij nimmer specifieke informatie kunnen geven. De meeste algemene informatie staat al op deze website. Raadpleegt u deze derhalve voordat u ons belt.

Als u ons belt houdt dan uw registratienummer bij de hand omdat daar direct naar wordt gevraagd. Wij krijgen zeer vaak aanvragen voor informatie, aan de beantwoording daarvan kunnen wij helaas niet meer voldoen. Het kost ons teveel tijd. Het succes van deze website en onze dienstverlening heeft ook zijn keerzijden.

HuisCostaBrava is ook niet de eerste de beste. Wij geven heldere adviezen en begeleiden u bij de aan- of verkoop van uw huis in Catalonië en alles wat daar bij komt kijken. De kosten om het kwaliteitspeil van onze dienstverlening hoog te houden worden niet vergoed door de instanties, makelaars, huiseigenaren of potentiële kopers van een huis maar door diegene die de informatie aanvraagt: u dus!

Onze adviezen en tussenkomst leiden altijd tot voordelen, per saldo:

...ga dus niet over één nacht ijs.

contact pagina