TIENSTAPPENPLAN       Aanvraag registratienummer (gratis)

Euribor

Euribor (Euro Interbank Offered Rate) is de rente die gehanteerd wordt tussen Europesche banken. Oftewel wat de ene bank de andere in rekening brengt voor een lening. De looptijd is hierbij van belang.

Euribor wordt in Catalonië gebruikt voor het vaststellen van rentes op hypotheken.
Feitelijk is er geen Euribor rente tarief, er zijn 15 Euribor rentetarieven met allemaal een verschillende looptijd. Zo kennen we de 1, 2 en 3 weeks Euribor en de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 en 12 maands Euribor.
De hoogte hangt af van economische omstandigheden zoals de groei van de economie en de hoogte van de inflatie.

Actuele Euribor rente


Hoe werkt Euribor

U betaalt telkens voor 3 maanden het op de Euribor gebaseerde rentetarief over de geldsom die u heeft geleend. De rente betaalt u achteraf maar wordt wel maandelijks in rekening gebracht. Na afloop van een kwartaal wordt de rente opnieuw vastgesteld, die staat dan weer voor een kwartaal vast.

Als u kiest voor 1-maands Euribor als rentebasis, kan uw hypotheekrente van maand tot maand variëren. Omdat Euribor marktontwikkelingen volgt en maandelijks wordt vastgesteld door de Europese Centrale Bank kunnen uw maandlasten dus flink fluctueren.


Rente overzicht volgens Euribor

Hieronder ziet u vier grafieken (met dank aan Homefinance.)

Eerst de '1 maands' Euribor. De eerste grafiek laat zien wat de ontwikkeling is geweest vanaf 1999. De tweede grafiek laat telkens de ontwikkeling zien gedurende de laatste twaalf maanden. Deze grafieken worden dagelijks bijgehouden.

1 maands Euribor
Actuele en historische rente: hypotheek, lening en internetsparen
1 maands Euribor - laatste jaar
Actuele en historische rente: hypotheek, lening en internetsparen


Dan de '12 maands' Euribor. De eerste grafiek laat weer zien wat de ontwikkeling is geweest vanaf 1999. De tweede grafiek de ontwikkeling gedurende de laatste twaalf maanden.

1 jaars Euribor
Actuele en historische rente: hypotheek, lening en internetsparen
1 jaars Euribor - laatste jaar
Actuele en historische rente: hypotheek, lening en internetsparen


Opslagen

In Catalonië zult u vaak tegenkomen dat de rente Euribor + 0,5% bedraagt. Dat komt voort uit een aantal opslagen die een bank doorberekent.

Euribor is in feite de inkoopprijs van geld voor een bank. Daar komen opslagen bij voor:

 • risico
 • kosten
 • winst

  Het verschil in rentes is in Nederland, andere landen en dus ook in Catalonië tussen banken onderling niet groot. Dat komt omdat Euribor de basis vormt. Hoe efficiënt een bank werkt heeft invloed op de rentes.
  Als u leest over een bank dat zij zeer goed georganiseerd zijn dan is de kans groot dat de rente daar wat lager is dan bij een bank waar het een 'zootje' is.
  Als u slim bent gaat u dus niet zomaar shoppen maar gaat u af op de geluiden uit de markt over banken.

  Of zullen wij dat voor u doen?


  En dan Catalonië

  Daar lijken de rentes lager te liggen dan in Nederland. Dan kan wel eens kloppen maar vergelijk nooit kortlopende leningen met langlopende. Van die laatste is de rente altijd hoger dan van een variabele rente tenzij die langlopende lening lang geleden gesloten is en de rente in de tussentijd is gestegen.
  De hypotheekrente lag ooit boven de 10%!

  De Catalaanse banken zijn ook gehaaid. Ze schermen met fraaie percentages maar tussen haakjes staat dan vaak nog eens de toeslag.

  De opslag kan ook wel eens meer zijn dan een half procent, dan wordt het tijd om te onderhandelen. Neem daarin altijd de looptijd mee, wordt er namelijk gerekend met Euribor 1-weeks of 12-maands dan gelden er geheel andere percentages (scheelt meer dan een half procent!)

  In 1999 was Euribor voor een maand 3,2%, begin 2001 5% en van medio 2003 tot eind 2006 2,2%, nu stijgt de rente fors, in een paar maanden tijd is de Euribor voor een maand bijna 4% beland en dit gaat nog wel even door. Dit betekent dus extra opletten want in dit tempo geraakt u net zo gemakkelijk in de problemen als veel Catalanen. Die leenden in een periode dat Euribor 2,5% was, dan is nu 4%, op een toplening is dit duizenden euros per jaar meer.


  Wilt u meer weten over Euribor?

  Banken zijn niet al te scheutig met informatie over hoe hun hypotheekrentes berekent worden. Op deze pagina hebben wij gepoogd u iets meer inzicht te verschaffen over de systematiek. Wilt u toch zelf nog eens wat informatie opdoen, bezoek dan de officiële EURIBOR WEBSITE.

  Kijk voor de actuele Euribor rentes op teletekst of HIER!


  Zeg achteraf nooit: "dat wist ik niet!"

  Met HuisCostaBrava altijd de kat uit de boom en zeker niet in de zak!

  contact pagina