TIENSTAPPENPLAN       Aanvraag registratienummer (gratis)

Fiscus jaagt op bezitter Catalaanse huizen en bankrekeningen

De Nederlandse belastingdienst heeft in Catalonië Nederlanders in het vizier die met zwart geld een tweede huis hebben gekocht of zwart geld op een Catalaanse renterekening hebben gestald.
De Catalaanse regering werkt mee maar niet van harte, 'negra' (zwart geld) is nu eenmaal de normaalste zaak van de wereld in Catalonië. De afgelopen jaren is er voor gemiddeld 80 miljoen euro zwart geld per jaar opgespoord. Een groot aantal Nederlanders doet zelf aangfite, een niet bekend aantal heeft een forse naheffing in de bus gekregen.

De jacht op verzwegen onroerend goed is onderdeel van een groter onderzoek door de fiscus naar buitenlands vermogen waarover geen belasting is betaald. Dat onderzoek begon eind 2003. Inmiddels hebben dus velen gebruikgemaakt van een zogeheten inkeerregeling. Zij hebben alsnog hun buitenlandse huizen en spaarrekeningen opgegeven. Daarmee een boete ontlopend.


Wat is zwart en wat is het niet.

Zodra u geld heeft waarover geen belasting is afgedragen is dit zwart geld. Ook als u vermogen heeft en dit niet opgeeft aan de belasting ontduikt u de belasting. Op het moment dat u wit geld geeft aan een Spanjaard die dit niet opgeeft wordt uw geld zwart maar dat raakt u uiteraard niet. Wel kunt u de Catalaanse fiscus tegen het lijf lopen als u 'te goedkoop' een huis koopt, u ontduikt daarmee namelijk de Catalaanse overdrachtsbelasting. Deze situatie kan ontstaan als de verkoper een te groot gedeelte van de koopsom die u betaalt niet laat opnemen in de Escritura.

De Nederlandse Belastingdienst wil vooral weten of Catalaanse woningen met zwart geld betaald zijn. De fiscus wil daarnaast dat Nederlanders de waarde van hun buitenlandse huis elk jaar opnieuw opgeven.
Het eerste zal geld opleveren, het tweede niet. U mag namelijk geen zwart geld hebben dus het ook niet uitgeven. De waarde stijging van uw huis en de vermogensbelasting ontduiken in Nederland zal niet snel tot problemen leiden. Immers, er is een Catalaanse wet die voorziet in het afdragen van vermogensbelasting en winstbelasting. Ook al betaald u die niet, het feit dat de fiscaliteit bestaat is voldoende om te voorkomen dat de Nederlandse fiscus u hierop aanspreekt.

Het blijft wel een feit dat u het beste uw huis kunt opgeven bij uw jaarlijkse belasting aangfite in Nederland om later problemen te voorkomen.


Gelijkheidsbeginsel

Wat voor de een geldt moet ook van kracht zijn op anderen in soortgelijke situaties. Catalonië is lid van de EU en is daarom verplicht mee te werken. Marokko is geen lid van de EU, zal dat ook nooit worden en meewerken aan het leveren van gegevens over haar inwoners zal het nimmer overwegen.
Omdat deze situatie bekend is bij de Nederlandse staat en dus de fiscus kun je spreken van een ongelijke behandeling tussen diegenen die in Catalonië een huis hebben gekocht en zij die in Marokko een huis hebben. Mocht u dus ooit flink worden aangepakt door de Nederlandse fiscus dan kunt u overwegen naar het Europese Hof te stappen.

Er is namelijk sprake van onderscheidt tussen groepen en niet tussen individuen, het eerste kan voldoende grond zijn bij de EU bezwaar aan te tekenen tegen de gang van zaken. Echter, wij denken niet dat u onder de naheffing uit zult komen, de boete misschien wel maar de weg kan wel eens lang zijn.


Contact met HuisCostaBrava

Ons bellen is op zich geen probleem, realiseert u zich echter dat wij nimmer specifieke informatie kunnen geven. De meeste algemene informatie staat al op deze website. Raadpleegt u deze derhalve voordat u ons belt.

Als u ons belt houdt dan uw registratienummer bij de hand omdat daar direct naar wordt gevraagd. Wij krijgen zeer vaak aanvragen voor informatie, aan de beantwoording daarvan kunnen wij helaas niet meer voldoen. Het kost ons teveel tijd. Het succes van deze website en onze dienstverlening heeft ook zijn keerzijden.

HuisCostaBrava is ook niet de eerste de beste. Wij geven heldere adviezen en begeleiden u bij de aan- of verkoop van uw huis in Catalonië en alles wat daar bij komt kijken. De kosten om het kwaliteitspeil van onze dienstverlening hoog te houden worden niet vergoed door de instanties, makelaars, huiseigenaren of potentiële kopers van een huis maar door diegene die de informatie aanvraagt: u dus!

Onze adviezen en tussenkomst leiden altijd tot voordelen, per saldo:

...ga dus niet over één nacht ijs.

contact pagina